Det psykiske immunforsvaret er et begrep som omfatter menneskers evne til å tåle psykiske belastninger og hvordan «psyken» vår forsvarer seg på lignende måter som kroppen. Forsvaret er ikke rettet mot bakterier og virus, men mot vonde opplevelser og håndtering av psykisk smerte. Det handler om hvordan du håndterer det å få kritiske tilbakemeldinger, å få et avslag på en invitasjon til en kaffe, bli avvist etter en date, eller tap av et nært familiemedlem.

Vi kan tenke på det psykiske immunforsvaret som et sekkebegrep, hvor alt som beskytter oss mot psykisk smerte, psykiske lidelser, det som gjør oss motstandsdyktige mot belastende opplevelser, kan regnes som en del av dette forsvaret. I denne sekken finner vi:

Din oppmerksomhet og hvordan du forstår verden

Hvordan du oppfatter verden, blir bestemt av hva oppmerksomheten din tar inn. Se for deg din oppmerksomhet som en lyskaster. Hva er det du legger merke til? Og hvordan forstår og tolker du det som skjer deg? Forsvaret vårt er helt avhengig av vår persepsjon, eller hvordan vi oppfatter og fortolker verden. Hjernen vår bombarderes med sanseinntrykk, og har ikke kapasitet til å ta inn alt, vi velger oss ut noe. Hva vi velger og hvordan vi forstår det, påvirker hvordan vi får det.

FAKTA

Den norske psykologen Hanne Brorson begynte å bruke begrepet «det psykologiske immunforsvaret», da hun ønsket at pasientene hun jobbet med skulle forstå henne på samme måte som da de snakket med sin lege om fysisk helse. Brorson har laget et kurs som tar utgangspunkt i denne terminlogien, hvor hun tar deg gjennom ulike "vitaminer" som kan bekjempe destruktive måter å tenke og forstå verden på, såkalte tankevirus. Kurset heter «Tankevirus» og holdes også i SiO. Kurset er for alle, enten du kun ønsker innsikt og forståelse, eller strever med lettere psykiske vansker. Det finnes også en Tankevirus-app.

Sosiale relasjoner

Alle mennesker har behov for tilknytning til andre og å kjenne tilhørighet. Forskning viser at sosial støtte, det å vite at man kan lene seg på andre når man har det vanskelig, er en av de aller viktigste beskyttende faktorer for å tåle vanskelige opplevelser og stress. Forskning har også vist at relasjoner som er mer perifere, også er betydningsfulle, blant annet for å kjenne seg som en del av et nærmiljø.

Selvfølelse

Selvfølelse handler om en grunnleggende følelse av at du er verdifull som menneske, gjør at du kan være mer motstandsdyktig mot psykiske påkjenninger. Selvfølelsen kan ses på som et filter i det psykiske immunforsvaret. Som alle andre mennesker, kan du også gjøre feil, bli avvist, feile i det du ønsket å oppnå, drite deg ut etc. Gode, rause følelser for deg selv og aksept for at du er menneskelig, gjør at du tåler bedre påkjenninger uten å anklage deg selv.

Attribusjon

Hvordan vi tillegger årsak til egen eller andres handling, kalles for attribusjon. For eksempel har de fleste av oss en måte å skape mening på, hvor vi tar det som går bra på egen kappe, mens det som ikke går bra forklares med faktorer rundt oss. Jeg gjorde det bra på eksamen, jeg er fornøyd med egen innsats, jeg synes jeg er smart og jobber bra / Jeg gjorde det dårlig på eksamen, den var vanskelig, jeg fikk helt irrelevante spørsmål. Å tillegge mening på denne måten er et forsvar som hjelper oss til ikke å miste motet, men beholde motivasjon og bevege oss fremover. Det er en adaptiv strategi, som sikrer at vi fungerer godt og tåler nederlag.

Personlige egenskaper

I tillegg kan personlige egenskaper påvirke ditt psykiske immunforsvar. Hvor nevrotisk er du? Hvor lett bekymrer du deg og tenker på det verste som kan skje? Hvor åpen er du for nye opplevelser og bekjentskap? Det er særlig kvaliteter som påvirker hvordan du knytter deg til andre mennesker, som er viktig for det psykiske immunforsvaret.

Mange faktorer sammen

Det psykologiske immunforsvaret er et samspill mellom arv og miljø, personlige kvaliteter og gode relasjoner. Alle mennesker går igjennom prøvelser, motstand og vanskelige opplevelser i løpet av livet. Hvordan vi kommer oss igjennom dette, er avgjørende for om vi kan komme tilbake til en god livskvalitet, og unngå å utvikle psykiske vansker. Livet byr på mange gode, sterke og positive opplevelser, men også skuffelser og vonde opplevelser. Dersom noe og noen, skal få betydning for oss, så risikerer vi også mulig avvisning og smerte. Det psykologiske immunforsvaret hjelper oss å kjenne oss trygge på at det er verdt å ta risikoen!