1. Rydder skrivebordet, både pulten og pc’en

Jeg liker å starte et nytt semester med ryddige omgivelser. Etter et langt semester kan skrivebordet mitt se ut som et kaos. Derfor liker jeg å rydde både på skrivepulten min og skrivebordet på pc-en min. Jeg rydder bort gamle notater, kjøper en ny notatbok og organiserer dokumenter i egne mapper på datamaskinen. Ved starten av hvert semester pleier jeg å lage egne mapper for hvert emne jeg skal ha. På denne måten kan jeg raskt finne frem de dokumentene jeg trenger, både fra tidligere og nåværende semester.

2. Får oversikt over timeplanen

En annen ting som hjelper meg til å forberede meg på nytt semester er å finne frem den nye timeplanen. Denne finner jeg på Universitetet sin nettside. Dette hjelper meg til å kunne finne ut når jeg har tid til å jobbe, trene og treffe venner. På denne måten lager jeg rom til å studere og rom til å være sosial.

3. Spør meg selv; hva skal jeg lære dette semesteret?

Oversikt over hva man skal lære finner man som oftest på Canvasrommet til emnet ditt. Se etter en semesterplan og jobb ut fra den. Et tips kan være å lage et dokument hvor du skriver inn: Emnebeskrivelse, temaer, arbeidskrav eksamensform og eksamensdato. Dette gir en fin oversikt over hva jeg skal gjennom og viktige datoer. Om du vil være ekstra forberedt til semesteret som kommer kan du også lage en leseplan for semesteret. Leseplanen min pleier å inneholde: Pensum som må leses, dato det skal leses og om jeg har lest det (ja/nei). Denne er fin å ta frem igjen når man forbereder seg til eksamen.

4. Hvilke bøker trenger jeg?

I samme dokument pleier jeg å lage en oversikt over det pensumet som er forventet at vi leser i løpet av semesteret. Oversikt over pensum ligger også på Canvas eller på nettsiden til universitetet, under emnesiden. Jeg pleier å lage en tabell som inneholder: Navn på pensum, antall sider (er det nødvendig å kjøpe en hel bok?), kan du lese det digitalt eller må det kjøpes, finner du pensumlitteraturen brukt, eller må det kjøpes nytt? Du kan gjerne lage enda en kolonne med oversikt over hvor du kjøper pensum fra (Finn, Tise, Bookis osv.)

5. Lager leseavtaler

For meg er det veldig fristende å gå hjem og gjøre noe helt annet enn å lese. Dersom jeg har en avtale med en medstudent eller kollokviegruppe, må jeg forholde meg til avtalen og faktisk lese. Dersom jeg leser jevnt gjennom semesteret vil jeg komme forberedt til timene og dermed få mer ut av timene. I tillegg unngår jeg skippertak når eksamen kommer. Det å lese med andre er også en fin måte å være sosial på og bli kjent med nye mennesker.