Hva er studenterspør?

Studenterspør er en gratis og anonym spørretjeneste som er tilgjengelig for studenter i hele Norge. Omtrent 20 000 bruker oss per måned. Det overordnede målet med nettsiden er å forebygge ensomhet og psykiske plager hos studenter, fjerne tabu og gi kvalifisert informasjon om fysisk og psykisk helse. Nettstedet har både fagartikler og studentartikler.

Hva slags artikler ønsker vi oss?

Du bestemmer selv tema for din artikkel, men juryen ser etter tekster som kan bidra til å få andre studenter til å føle seg mindre alene. Du kan skrive om alt innenfor temaene fysisk og psykisk helse, relasjoner, seksualitet, identitet, studiemestring, og alt som berører studentlivet.

Det viktigste er at du deler en personlig opplevelse eller erfaring, eller formidler et budskap eller en mening til andre studenter. Vi er altså ikke ute etter fagartikler, men ønsker oss stemmer som forteller om hvordan det er å være ung, student og menneske i dag, fra ditt eget perspektiv. Du velger selv om du vil publiseres med navn eller anonymt.

Artikkelens form og hvordan delta:

Maksimal lengde på artikkelen er 500 - 1000 ord. Skriv på en enkel og forståelig måte og bruk tittel som gjør det lett å forstå hva teksten din handler om. Bruk gjerne undertitler for å organisere teksten.

Skriv artikkelen din og send den til vår artikkelansvarlig mari.langmyr@sio.no. Merk eposten Studentartikkel. Du må være student og kunne legge frem gyldig studentbevis.

Vår jury består av fagpersoner som jobber med studenthelse. Juryen vil vurdere alle innsendte bidrag fortløpende. Hvis artikkelen din blir valgt ut, tar vi kontakt med deg før den blir publisert på våre nettsider og sosiale medier. Artikler som blir publisert, honoreres med 1000 kr.

Har du spørsmål eller ønsker å sende inn en artikkel? Kontakt vår artikkelansvarlig Mari Langmyr [mari.langmyr@sio.no].