Hvor mye skal du jobbe?

Det er lett å undervurdere hvor mye tid studiene krever. Er du ny student, kan det være lurt å spørre mer erfarne studenter, eller faglærere, om hvor mye tid du burde beregne til selvstudier og oppgaver. Det er individuelt hvor stor kapasitet man har til å jobbe ved siden av studiet. Husk at du først og fremst er student, og at du også trenger fritid – ikke undervurder behovet for søvn, venner og avkobling. Hvis du er usikker, er bedre å starte med en liten stillingsprosent, og eventuelt jobbe mer etter hvert.

Hva slags jobb passer for deg?

Trives du i et sosialt miljø hvor du møter mange mennesker, eller liker du best å jobbe alene? Virker det fristende med en jobb hvor du kan utvikle deg faglig, eller trenger du variasjon fra studiene? Kanskje virker det spennende med en utfordrende jobb hvor du må lære deg mye nytt, men det kan fort bli slitsomt hvis du går et krevende studium i tillegg. Vi er alle forskjellige når det kommer til hva som gir oss energi. Det er viktig å ta hensyn til egne behov, og ikke sammenligne seg med andre. Det er også lurt å se på hvordan studiet er lagt opp. En jobb med faste vakter gjør det enklere å planlegge hverdagen, men hvis du har perioder i semesteret uten obligatorisk oppmøte, kan det være fint å ha muligheten til å jobbe mer i disse periodene, og eventuelt i ferier.

Jobbe på studiestedet

Mange studiesteder ansetter studenter til å jobbe på for eksempel bibliotek, i resepsjon, med innholdsproduksjon, som forsknings- eller læringsassistent. Ved å jobbe på campus kan du spare mye tid, kanskje finner du også en jobb som er relevant for det du studerer. Det er ikke alltid at disse stillingene blir utlyst offentlig, så spør rundt, følg med på oppslagstavler og på nettsidene til studiestedet ditt.

Planlegging

God struktur og planlegging er nyttig når du skal kombinere studier og jobb. Bruk en kalender, enten digital eller en almanakk, for å få oversikt over hvordan ukene dine ser ut. I jobben som studentskribent bestemmer jeg i stor grad selv når jeg skal jobbe. Det er ideelt for min studiesituasjon, men krever også at jeg er ekstra strukturert. Hver søndag planlegger jeg uka som kommer, og markerer i kalenderen når jeg har undervisning, jobb og planer på fritiden. Etterpå setter jeg av tid til å lese pensum og jobbe med oppgaver. I tillegg legger jeg inn innleveringsfrister og eksamensdatoer i kalenderen så tidlig som mulig. Da kan jeg planlegge i god tid hvordan jeg skal fordele arbeidet – av erfaring prøver jeg å unngå skippertak samtidig som jeg må jobbe.

Dialog med arbeidsgiver

Å ha oversikt over semesteret gjør det også enklere å ha en god dialog med arbeidsgiveren din. Gi arbeidsgiver beskjed i god tid om eksamensdatoer og perioder du vet du kommer til å ha mye å gjøre. Det gjør det enklere for dem å legge til rette for deg.

Skatt og inntektsgrenser

Husk å bestille frikort eller skattekort når du begynner å jobbe. Hvis ikke blir du trukket halve lønna i skatt, det er en kjedelig overraskelse når du får din første lønn. Så lenge du tjener under 65 000 kr i løpet av året trenger du ikke betale skatt, men du må huske å bestille frikort. Dersom du skal jobbe for flere arbeidsgivere i løpet av året, må du huske å fordele frikortbeløpet mellom dem. Jobber du mye ved siden av studiene, er det lurt å være oppmerksom på Lånekassens inntektsgrense. Dersom inntekten din er over grensen, blir mindre av studielånet omgjort til stipend.

Kvalifikasjoner som student

Det er mange ferdigheter du som student kan trekke fram i jobbsøknad og på intervju, selv om du søker på en jobb som ikke er relevant for studiet. Evne til å tilegne seg ny kunnskap, å overholde tidsfrister og jobbe selvstendig (eller samarbeide med andre) er eksempler på ting du kan vise til. Kanskje har du erfaring fra en studentforening som kan være relevant? Her gjelder det å være litt kreativ, og tilpasse søknaden din etter arbeidsgiver.

Få hjelp hos karrieresenteret

De fleste større studiesteder har karrieresentre hvor du kan få veiledning i jobbsøkerprosessen, for eksempel hvordan du kan formidle kompetansen din, skrive en god CV og forberede deg til intervju. Hvis du er student ved en SiO-institusjon som ikke har egne karrieretjenester, kan du benytte deg av karrieresenteret ved UiO. Lykke til!