Mange har tanker om selvmord i løpet av livet, en av tjue blant oss har selvmordstanker, og du kan ha det uten å være psykisk syk. Selvmordstanker er spesielt vanlig i forbindelse med belastning og påkjenning, som for eksempel ved samlivsbrudd, konflikt, sykdom eller utfordringer i arbeidslivet. Noen opplever mye utenforskap, mobbing og prestasjonspress.

Blir tankene for tunge, trenger du hjelp. Det er viktig å vite at selvmordstanker kan gå over og du kan finne glede i livet igjen. Mange, men ikke alle, trenger profesjonell hjelp med selvmordstankene for at de skal gå over. Behandling nytter, og det er mange som kan og vil hjelpe.

Det hjelper å snakke om det

Mange som har slitt med selvmordstanker sier at de føler de samme spørsmålene kverner i hodet, etterfulgt av de samme svarene. En loop som er vanskelig å komme ut av, dersom vi ikke får innspill fra andre. Ved å stille spørsmålene høyt til en annen person, og å fortelle om vonde tanker og følelser, vil du kunne få et nytt perspektiv på dem. Det blir kanskje også tydeligere for deg at andre bryr seg om deg, om du våger å dele det vonde.

Å være til bry

Det er vanlig å føle seg til belasting for andre når man har så mørke tanker. Å tenke at andre ikke orker å høre på deg, er en del av de mørke tankene. Det er vanlig å for eksempel tenke at andre vil få det bedre hvis du forsvinner, men det er helt feil. Menneskene i livet ditt ønsker å hjelpe deg, men du må fortelle dem hvordan du har det, slik at de forstår hvordan de best kan stille opp. Følelsesmessig smerte kan ikke ses. Men å snakke om det vanskelige kan være som å skru på et lys i et mørkt rom. Det som du tenkte lå i mørket, kan bli mindre eller forsvinne helt.

Hvordan finner jeg hjelp?

Fastlegen og studenthelsetjenesten har taushetsplikt og kjenner lokale hjelpetilbud. Det finnes også mange veldedige organisasjoner, private tjenester og selvhjelpstilbud som kan være nyttig. Mange bruker denne typen tjenester i tillegg til fastlegen. Her er det ingen fasit, du må prøve deg fram. Tankene forsvinner ikke med en gang, men gradvis, over tid. Hvis du vil bruke sosiale medier for å snakke om selvmord, så følg ChatSafe reglene. Hvis du synes det er vanskelig å be om hjelp, kan du få hjelp til å planlegge en slik samtale ved å snakke med Kirkens SOS eller Mental Helses Hjelpetelefon. begge disse tjenestene har også chattetjeneste, hvis du liker bedre å skrive, enn å snakke.

Distraher deg selv

Plagsomme tanker kan ta alt vårt fokus, selv om vi ikke ønsker det. Det er sjelden vi klarer å bli kvitt tankene ved å gruble over dem, ofte forsterkes håpløsheten bare. Forsøk å distrahere deg fra de tunge tankene, ta en løpetur, ta en dusj, ring en venn, spill et spill, se en film. Du kan også høre på historier fra andre som har vært i samme situasjon på Youtube.

Hvis du er i krise akkurat nå:

Det er veldig viktig at du ringer 113, og sier hvor du er og at du er i fare. Når hjelpen kommer, så prøv å være så åpen og ærlig som mulig slik at de forstår hva du trenger. Mange har fått god hjelp av nødetatene når de har vært i din situasjon, og lever i dag gode liv. Ikke gi opp! Du kan også ringe psykiatrisk legevakt, som har psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere som er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp du trenger. De har åpent på kvelder og i helger.

Tristhet er ikke alle følelsene

Kjære deg som sliter med selvmordstanker. Slike tanker er ikke et tegn på at du ikke passer inn i verden, eller at du aldri vil få det bedre. Det er et tegn på at du må få hjelp til å lete etter nye måter å tenke på, nye måter å leve på. Måter som gradvis vil gi plass til alle de andre følelsene vi mennesker har. Veldig mange har klart det før deg, og det kan du også gjøre.