Endometriose finnes vanligvis i bekkenet, men kan også bevege seg til andre deler av kroppen. Ikke alle med endometriose får symptomer, og symptomene kan variere fra person til person.

De vanligste symptomene på endometriose

Sterke menstruasjonssmerter

Kraftig eller uregelmessig menstruasjon

Smerter i bekken eller i nedre del av ryggen, også når du ikke har mensen

Urinveisproblemer, som blod i urinen, eller smerter ved tømming av blæren

Smerter ved samleie

Smerter ved avføring

Mange kvinner har endometrieliknede vev utenfor livmorhulen uten at de får disse symptomene. Dette krever ingen behandling. Mellom seks og ti prosent av kvinner har symptomgivende endometriose, og vil trenge behandling. Tre til fire av ti kvinner med endometriose har problemer med å bli gravide.

Diagnosesetting og behandling

Det er anbefalt å kontakte lege når egenbehandling med NSAIDs (vanlig smertestillende) ikke hjelper, når menstruasjonskrampene er så intense at hverdagslivet blir påvirket, når man får feber i tillegg til smerter eller hvis smertene oppstår for første gang etter fylte 25 år. Legen vil kartlegge symptomer og menstruasjonssyklus, og kan deretter foreta en underlivsundersøkelse for å stille riktig diagnose. For å bedre sjansene dine for en rask diagnose, er det lurt å få en oversikt over symptomene og menstruasjonssyklusen din. Dette for å hjelpe legen din å fastslå et mønster. Du kan bruke en mens-app, lage en mens-kalender eller skrive i en notatbok.

Ofte vil det være aktuelt å starte en kombinasjon av hormonbehandling og smertestillende. I tilfeller hvor dette heller ikke hjelper, vil behandling skje gjennom et samarbeid mellom gynekolog og allmennlege. Da kan andre typer hormonbehandling og i noen tilfeller kirurgi, være aktuelt.

Les mer om endometriose på endometrioseforeningens nettsider.