Skeivt studentforum

Skeivt studentforum er en forening rettet mot LHBTQIA+-studenter i Oslo og omegn. De arrangerer blant annet små og store turer, quiz og fredagspils, og har som mål å skape en inkluderende og fordomsfri møteplass for alle studenter. Foreningen er aktiv i politiske spørsmål om LHBTQIA+-tematikk, og ønsker å bidra til økt bevisstgjøring rundt disse. Skeivt studentforum har SiOs Velkommen-stempel, som viser at foreningen har ekstra fokus på inkludering og sosialt miljø.

Foreningen FRI

Foreningen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) arrangerer Pride-festivalen i juni. I tillegg har de flere grupper som møtes for å drive med hobbyer, idrett eller bare være sosiale. Annenhver uke arrangerer de T*-kafe for transpersoner av alle kjønn. FRI er en forening som arbeider for likestilling, og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

Skeiv ungdom

Skeiv ungdom er ungdomsorganisasjonen til Foreningen FRI. Deres lokallag for Oslo og Viken arrangerer minst ni faste aktiviteter i måneden. Du kan for eksempel bli med på spillkveld, kinotur og (ulike turer) forskjellige kurs. Skeiv ungdom er en organisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering, og alle arrangementene deres er rusfrie.

Skeiv verden

Skeiv verden er en interesseorganisasjon for LHBTQIA+-personer med minoritetsbakgrunn. De arrangerer sosiale aktiviteter hvor du kan treffe mennesker med ulike bakgrunner, for eksempel workshops, panelsamtaler og språkkafe. Hver torsdag arrangerer de Skeiv kafé i Oslo. Dessuten har de en ungdomsgruppe for unge mellom 15 og 26, som møtes to ganger i måneden.

Cafeer og utesteder

Oslos skeive miljø er preget av mangfold, og er godt integrert i resten av samfunnet. Det gjør det noen ganger vanskelig å finne utpreget skeive møteplasser. Selvfølgelig finnes det utesteder rettet spesielt mot skeive, men oftest er grensene flytende. Spesielt i Oslo sentrum og på Grünerløkka finner du mange barer som er populære både blant skeive og heterofile.

Noen utesteder med tydelig skeiv profil: Cesar Bar & Café Elsker London Pub SLM(fetisj- og SM-klubb for menn)