Alle parforhold opplever konflikter, og det trenger ikke å være verken negativt eller positivt. Det som er viktig, er hvordan dere forholder dere til og håndterer konfliktene. Forskning viser at det er særlig fire destruktive konfliktmønstre som viser seg i parforhold;

1.Opptrapping

En negativ spiral der dere er opptatt av å vinne diskusjonen, og krangelen trappes opp og eskalerer. Dette er noe som de fleste par kjenner seg igjen i fra tid til annen. Det er smart å forsøke stoppe opptrappingen før dere ender opp med å si fryktelige ting til hverandre som dere egentlig ikke mener. Opptrapping skjer ofte når man har sterke følelser, som sinne eller frustrasjon. Prøv å legge merke til hvordan du har det, ta en time-out og forsøk heller å sette ord på følelsen.

2. Nedvurdering

Å rakke ned på den andre gjennom fiendtlige utsagn, latterliggjøring eller ignorering, du ønsker å få den andre til å føle seg «dum». Det kan være fort gjort å si slemme ting når du er sinna og frustrert, men også her er det fornuftig å stoppe seg selv, før du sier noe du vil angre på.

3. Negativ fortolkning

Å forstå hverandre i verste mening, og la en negativ følelse hos deg, farge hvordan du oppfatter hva kjæresten din sier. I perioder i livet hvor ting er vanskelig, er det er ekstra lett å misforstå og tolke hverandre negativt. For å forebygge dette er det lurt å sjekke med kjæresten din hva hen egentlig mener med det som sies, samt å forsikre deg om at det du selv sier ikke misforstås.

4. Tilbaketrekking

Å stenge hverandre ute, å stenge av for kommunikasjon med den andre. For eksempel ved å gå midt i en samtale, eller begynne med en aktivitet fremfor å holde på blikkontakt. Dette kan oppleves som veldig avvisende og frustrerende.

Hva kan du bidra med?

Det er lett å tenke at feilen ligger hos den andre, men løsningene kommer dersom begge begynner med seg selv. Hvis dere begge har en bevissthet rundt disse fire faresignalene, vil det bli enklere å legge merke til hva dere gjør neste gang dere krangler, og kanskje hjelpe dere til å stoppe opptrappingen av krangelen.

Avklar forventninger

For å kommunisere godt i hverdagen, er det også lurt å avklare hverandres forventninger. Hvilken døgnrytme vil dere ha? Når er det arbeidstid og fritid? Hvem lager mat? Når har dere «partid»? Hvis forventningene og behovene er avklart, så slipper den andre å gjette. Vær klar og tydelig, og ikke tro at den andre kan oppfatte signal som ikke sies. Ingen er tankelesere!