Det er flere grunner til at en god ukeplan er nyttig for deg som student:

Du får oversikt, du trenger ikke å huske alt i hodet til enhver tid, og du slipper å bruke viljestyrke hver dag. I tillegg blir det lettere å oppleve mestring, når du kan stryke ut oppgaver du har ferdigstilt. Men det beste argumentet for ukeplan, er at det blir lettere å skille mellom studier og fritid, og derfor lettere å ta fri med god samvittighet.

Slik lager du en realistisk ukeplan

Kunsten med en god ukeplan, er å få den gjennomførbar. Hvis du aldri kommer i mål, kan planen virke mot sin hensikt og gjøre deg mer stresset, selvkritisk og demotivert. Begynn slik:

1. Plott inn forelesninger og annet obligatorisk oppmøte for den kommende uka.

2. Før opp planlagte studierelaterte møter, kollokviegrupper etc. Ta høyde for reisetid.

3. Før så opp når du skal trene, jobbe, gå på korøvelse eller andre ting du har lyst til å prioritere i din uke.

4. Så fører du inn når du skal studere på egenhånd. Når passer det for deg å lese disse kommende dagene? Hva er det tid til? Det er viktig at du opererer med antall timer (for eksempel fra kl 9.00 – 11.30) og ikke antall sider, for det er vanskelig å vite på forhånd hvor lang tid det tar å gjøre en oppgave eller lese en artikkel. Selv om du ikke rakk å bli ferdig med en artikkel, har du likevel gjort din planlagte innsats.

5. Før opp når du skal ha fri, både hver kveld og i helgene. Hjernen din trenger restitusjon og det gjør den når du tar fri med god samvittighet. God kvalitet på fritid gjør at du også presterer bedre dagen etter.

Er du en tidsoptimist?

Ukeplanen er ditt verktøy for å dele opp et stort mål (stå på eksamen/få en grad) ned til små delmål. Jo tidligere du kommer i gang med en slik rutine fra semesterstart, jo større er sjansen for at du lager deg en god arbeidsvane, med balanse mellom studier og fritid. Husk at det tar tid å lykkes, ikke gi deg, selv om den første uka ikke gikk. Se heller på hva det var som ble galt og om du kan lære av det. Handler det om at du hadde planlagt for mye? Vi er ofte tidsoptimister, og det er lett å kjøre på med for mange planer. Husk da at målet er en produktiv studiehverdag med mindre stress og dårlig samvittighet, og at jevnt og trutt arbeid fordelt utover semesteret, med samvittighetsfri fri mellom øktene, er den beste oppskriften for å nå dette. Lykke til!