Overgangen fra videregående til universitet eller høgskole kan være stor, og det er helt normalt å føle seg både overveldet og ensom i en slik tid (overgang). Det er så mye nytt å forholde seg til; nytt studiested, nytt fag, nye mennesker og kanskje har du flyttet for deg selv for første gang?

Kom tidlig i gang!

Vær aktiv i begynnelsen av semesteret; både med det faglige, men også med det sosiale. Vær med på fadderuka på ditt studiested – her er det er mange arrangementer og mye gøy som skjer. Et annet godt tips er å melde deg inn i en studentforening. I foreningene får du mulighet til å være sosial sammen med andre studenter, dyrke dine interesser og vise engasjement. SiO foreninger har et ekstra godt fokus på rekruttering og inkludering av nye medlemmer.

Lag deg en god struktur i studiene.

Mange nye studenter opplever strukturen på høyere utdanning som «løsere» enn på videregående, noe som fører til at du må styre dagene dine mer selv. Fagene er større enn på videregående; hvor og pensum er mye større. Ofte er det heller ingen lærere som henger over deg og forteller deg hva du skal gjøre. Det er mye frihet både på godt og vondt. Vær derfor bevisst på egne arbeidsvaner. Planlegg semesteret godt slik at du får færrest mulig overraskelser underveis. Finn ut når det er eksamen(er) og obligatoriske innleveringer. Bruk tid på å sette deg inn i læremålene for studiet, og hva som forventes at du skal lære deg i de emnene du tar. Jobb jevnt og trutt -all forskning viser at det lønner seg. Her er noen flere tips om de beste studieteknikkene.

Det er også lurt å finne ut av hvilke ressurser du kan benytte deg av på ditt lærested. For eksempel har OsloMet et eget studieverksted hvor du kan få veiledning på oppgaveskriving og studieteknikk. UIO har lignende tilbud på Akademisk skrivesenter. Undersøk om ditt lærested har noe lignende, hvis du føler deg usikker på akademisk oppgaveskriving.

Et annet triks med tanke på struktur kan være å tenke at studiene er en jobb hvor du er din egen sjef. Da kan du lage deg dine egne delmål/ lekser som du gjør i løpet av uka, noe som gir oversikt over hva du bør bruke tiden din på - men også når du skal ha fri. Det er også mye å hente på å ha kollokviegrupper rundt fagene med dine medstudenter. Både fordi det er hyggeligere og mer sosialt å studere sammen med noen, men også fordi det er fint å få flere perspektiver og dermed større forståelse for fagene.

Finn deg til rette der du bor.

Kanskje er det første gangen du flytter hjemmefra, og for alvor skal klare deg på egen hånd? Det er mange nye praktiske og økonomiske ferdigheter som du skal du skal finne ut av; hvordan lage mat på budsjett? Hvor er vaskekjelleren på den nye hybelen? Hvordan styre egen økonomi? Tillat deg selv å bruke på å finne av dette. Lær deg å sette opp et budsjett og lag deg gode rutiner for renhold og matlaging. Spør gjerne en nabo i studentboligen eller en medstudent hvis det er noe du lurer på – kanskje du da også blir bedre kjent med vedkommende slik at du slår to fluer i en smekk.

Lykke til med studiene!