?

Er det for sent å søke om tilrettelegging nå? Og hva kan man få?

Annet 20 . 24 September 2021
Spørsmål

Er det for seint å søke om tilrettelegging nå? Hva slags tilrettelegging kan man søke om utenom utvidet tid?

Annet (20)
Fagperson svarer
Hei


Søknadsfristene for tilrettelegging varierer litt fra studiested til studiested. Ved UiO er fristene 1.september i høstsemesteret og 1.februar i vårsemesteret mens ved Høyskolen Kristiania er den 15.september/februar.


Jeg vil likevel råde deg til å ta kontakt med ditt fakultet eller lærested snarest, selv om fristen er ute. 

Hvis du er UiO student betyr det å ta kontakt med infosenteret ved ditt fakultet. Oslomet skriver at spørsmål om tilrettelegging kan sendes til tilrettelegging@oslomet.no

I tillegg til utvidet tid, kan du søke om hviletid / bruk av hvilerom, skjermet lesesalsplass, lydbøker og tale-til-tekst program og andre tilretteleggingsprogrammer. Du kan også søke om tilretteleggingsutstyr, som hev-senk pult og annet ergometrisk utstyr. 

Tilrettelegging kan også være å lage en tilpasset studieplan for deg. Noen studiesteder tilbyr også en mentorordning.

Mulighetene er mange og alle lærestedene beskriver på sine nettsteder hva du kan søke på og hvor du kan ta kontakt, så mitt beste råd er at du leser deg opp på ditt læresteds nettsider og tenker gjennom hva du selv kunne trenge av tilrettelegging.

Lykke til

Vennlig hilsen

Klinisk sosionom i SiO Helse

Finner du ikke det du leter etter?