Aller først; det er helt normalt å bli nervøs i en slik setting! Det blir faktisk lettere å håndtere nerver dersom du aksepterer at de er der, fremfor å kritisere deg selv for å ha det slik. Jobb heller med å finne en strategi for hvordan du kan takle situasjonen, til tross for nervene, fremfor å bruke mye energi på å frykte dem. Noen forslag til strategier:

1. Øv på en pusteteknikk. Pust dypt inn, helt nederst i magen og slipp lufta sakte ut. Øv på å ta gode pustepauser mens du snakker. Dyp pust demper angstreaksjoner og hjelper også på skjelving i stemmen.

2. Øv på å se på sensor. Bruk en venn eller en mamma til å øve deg. Mange nervøse låser blikket ned i bakken. Da står du i fare for å se uinteressert ut og du kan gå glipp av oppmuntrende blikk og smil fra sensor. Husk, de vil deg vel!

3. Øv på å smile selv om du er nervøs. Et smil viser at du bryr deg og er engasjert, og skaper velvilje hos sensor.

4. Øv på å formulere deg muntlig fra ulike tema hjemme, uten å ha en fasit foran deg. Slik blir hjernen din vant til å hente fram informasjon samtidig som du snakker.

5. Tenk gjennom hvordan du kan formulere deg dersom du ikke forstår et spørsmål. Kan du for eksempel be eksaminator gjenta spørsmålet på en annen måte?

6. Husk at det er lov å be om tid til å tenke, dersom du får jernteppe. Se om du på forhånd kan finne en måte å formulere deg på, som gir deg tid til å tenke litt ekstra. Det å ha en slik strategi klar, kan faktisk forebygge at det skjer.

7. Hvis du er veldig plaget av nervøsitet; si noe sånn som at «jeg er fryktelig nervøs nå, for jeg vil så gjerne gjøre det bra, jeg trenger bare litt tid til å samle meg» Dette, kombinert med øyekontakt og smil, vil gjøre det lettere for sensor å ta hensyn til deg.