?

Blir hele tilleggsstipendet omgjort til gjeld om jeg begynner å jobbe nå?

Kvinne 24 . 27 April 2022
Spørsmål

Hei, hvis man har gått på tilleggsstipend for sykdom dette året, men blir frisk og funksjonsnivået øker og bestemmer meg for å få en jobb før stipendet utgår får jeg da gjeld fra lånekassen? Altså jeg sier ifra til lånekassen at de må avslutte stipendet og alt det, men uansett får jeg gjeld da? Og hvorfor evt?

Kvinne (24)
Fagperson svarer
Hei

Ja, tilleggsstipendet for nedsatt funksjonsevne blir mest sannsynlig omgjort til gjeld om du begynner å jobbe nå. Når du har fått tilleggsstipend for våren 2022 kan du ikke tjene penger i perioden fra 15.1 - 15.6.22, og om du allikevel begynner å jobbe før 15.6 blir stipendet for hele perioden omgjort til lån. Et unntak fra dette er om du starter å jobbe etter at semesterets siste eksamen er avlagt. Du kan lese mer detaljert om regelverket knyttet til tilleggsstipendet på Lånekassens nettsider.

Jeg legger ved direkte utklipp fra merknadene til Lånekassens forskrifter § 83 hvor det står følgende: "En søker som har lønnet arbeid ved siden av utdanningen i høstsemesteret 2021 (perioden 16.08.21-15.01.22), vårsemesteret 2022 (perioden 16.01.22-15.06.22) eller perioden 16.06.22-15.08.22, mister retten til tilleggsstipend for hele høstsemesteret, vårsemesteret eller perioden 16.06.22-15.08.22. Tilleggsstipend som er gitt for en av de nevnte periodene, blir gjort om til lån og lagt til søkerens gjeld. Se § 103. Dette gjelder likevel ikke for søkere som har mottatt tilleggsstipend i høstsemesteret 2021 eller vårsemesteret 2022, og som er i lønnet arbeid etter at siste eksamen i semesteret er avlagt, eller etter at all undervisning i semesteret er avsluttet, dersom semesteret avsluttes uten eksamen. Slike søkere kan beholde mottatt stipend fram til søkerne begynner å arbeide."

Jeg håper dette var oppklarende! 

Vennlig hilsen sosionomen

Finner du ikke det du leter etter?