Personvern

Vi ber deg om å unngå å dele personopplysninger som navn, adresse, og telefonnummer i spørsmål og kommentarer. Disse kan publiseres på nettsiden. Vi anonymiserer innhold før publisering hvis nødvendig, og svar kan publiseres privat hvis identifikasjon er en risiko. Du kan be om at svar publiseres kun til deg.

Anonymiserte kortversjoner av spørsmål kan brukes i promotering av Studenter spør, med hensikt om å nå ut til andre studenter som vil kunne ha nytte av den hjelp vi tilbyr.

Spørsmål og svar kan brukes i forskning. Utdanningsinstituasjoner og forskningsmiljø avklarer dette med redaksjonen i Studenter spør. Spørsmålene skal ikke refereres ordrett i publiserte resultater.

Meldeplikt

Vi følger gjeldende lovverk. Alle mennesker har gjennom §196 i straffeloven avvergingsplikt. Det betyr at om vi får vite at du eller noen andre er utsatt for stor fare, så er vi pliktig til å forsøke å avverge dette. Avvergingsplikten gjelder kun straffbare handlinger som kommer til å skje, pågår eller har skjedd før og med stor sannsynlighet vil skje igjen. Eksempler på dette er mishandling, seksuelle overgrep, eller drap. Avvergingsplikten gjelder ikke handlinger som allerede har skjedd og som med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Å bruke, kjøpe eller selge ulovlige rusmidler er ikke noe som utløser avvergingsplikten, og noe vi aldri melder fra om til politiet.

Helsepersonell må også, når det er mulig, avverge selvmord (Helsepersonelloven §31).

Studenter spørs databehandlere lagrer din IP-adresse i en uke etter at du stilt spørsmål eller sendt inn en kommentar, og politiet kan hente ut denne dersom de vurderer at det er grunnlag for tiltak for å ivareta liv og helse. Administratorer, svarere og ansatte i Studenter spør har ikke tilgang til denne informasjonen.

Svaretid

Vi svarer på spørsmål, og moderer kommentarer, i vår arbeidstid mandag til fredag 08.00-15.00. Innkomne henvendelser på kvelder, helger og høytidsdager behandles neste arbeidsdag. Svartjenesten er stengt i juleferie, påskeferie og sommerferie. Vi svarer innen tre arbeidsdager, med en maksimumsfrist på syv arbeidsdager.

Studenter spørs ansvar

Studenter spør fraskriver seg ansvar for bruk av tjenesten og innhold som registreres, mottas eller sendes ut av brukere. Vi er ikke ansvarlige for uautorisert tilgang eller dataødeleggelser forårsaket av brukere eller tredjepart, eller driftsforstyrrelser. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller endre informasjon som bryter norsk lov eller er upassende for publisering.

Slette informasjon?

For spørsmål om personvern eller for å fjerne spørsmål/kommentarer, kontakt oss på: studenterspor@sio.no. For anonym kontakt, send inn et spørsmål via tjenesten der du beskriver spørsmålet/kommentaren du vil ha redigert/slettet.