De fleste av oss har nok i løpet av livet ønsket at vi hadde en bedre selvfølelse, at vi var tryggere sosialt og mindre opptatt av hvordan andre mennesker ser oss. Mange lykkes ganske godt i å overse slike tanker, mens noen bruker omtrent all tilgjengelig tid på å gruble over om de er gode nok, interessante nok eller pene nok.

Hva er selvfølelse?

Selvfølelse er dine tanker og følelser om deg selv og din egen verdi. Om du har lav selvfølelse vil du ofte føle deg usikker og redd for at andre skal tenke negativt om deg. Denne usikkerheten kan føre til at du ofte gruer deg til sosiale situasjoner, grubler mye over noe du sa eller gjorde, eller strever med å slappe av og delta i sosiale sammenkomster. For noen blir det så slitsomt og utrygt å være sosial, at man i stor grad unngår det. Det er nesten umulig å tenke seg til en god selvfølelse på egenhånd. Om du ønsker å øke selvfølelsen din og få mindre uro i sosiale settinger, trenger du god informasjon, hjelp til å identifisere kritiske tanker og støtte til å prøve ut nye måter å delta sosialt.

MOT slipp sosial uro og selvbevissthet

Et team av psykologer, rådgivere og studenter tilknyttet samskipnadene i Norge har utviklet appen MOT spesielt til studenter som ønsker å føle deg mer fri og trygg når du er sosial. I appen får du blant annet:

  • Kunnskap om sosial usikkerhet
  • Lære om hvordan oppmerksomheten påvirker sosial usikkerhet og selvfølelse
  • Hjelp til å bli mindre selvbevisst
  • Øvelser på å rette oppmerksomhet mot det som er nyttig og fint i livet og ved deg selv
  • Teknikker for å håndtere ubehagelige tanker
  • Råd om hvordan du kan slutte å uroe deg i sosiale situasjoner

Mot- slipp sosial uro og selvbevissthet er en av tre apper som er laget spesielt til deg som er student, med mål om å gi informasjon og støtte for å kunne skape endringer i din studiehverdag. Appen er gratis og lastes ned slik.  De to andre appene heter Lur -sov bedre og Skjerpa - lær studieteknikk og fokus