Fastlege

Fastlegen har overordnet ansvar for din helse - du kan vende deg til fastlegen med både fysiske og psykiske plager. Fastlegen hjelper deg enten ved å selv tilby oppfølging eller ved å henvise deg videre til annen instans. For å bli tildelt fastlege, er det et vilkår at man er fast bosatt i Norge.

Samtaletilbud ved din samskipnad

Vanligvis korttidsterapi for milde til moderate psykiske plager, uten henvisning. Mange samskipnader tilbyr også gratis kurs og gruppebehandling. Du må være student og ha betalt semesteravgift. Se oversikt av tilbudet ved din samskipnad.

DPS (distriktspsykiatrisk senter)

DPS er en del av spesialisthelsetjenesten. Det er offentlig finansiert og har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger. DPS gir utredning og behandling poliklinisk (enkelte konsultasjoner), ambulant eller som dag- og døgnbehandling.

DPS har ansvar for psykiske plager av en "moderat til alvorlig" grad. Det vanlige er at fastlege sender henvisning, og DPS vil da gjøre en vurdering av om tilstanden er av passe alvorlighetsgrad, og om man kan forvente nytte av utredning eller behandling. Har du allerede kontakt med en psykolog eller psykiater (privat, kommunalt, eller i samskipnaden) så kan de også henvise til DPS. Her er en oversikt over DPS i Oslo.

Ved poliklinisk behandling betaler man en egenandel, inntil man har nådd grensen for frikort.

Psykiatrisk legevakt

Hit skal man vende seg om man har behov for akutt hjelp eller støtte for psykiske plager. Det kan f eks være om man er redd for at en selv eller noen andre skal skade seg selv, om en har psykotiske symptomer, eller noe annet. Legevakten kan snakke med deg der og da, og f. eks. vurdere behov for innleggelse, men de følger ikke opp problemet over tid.

Psykiatrisk legevakt er i Oslo på samme sted som "vanlig" legevakt; Storgata 40. Telefonnummer til legevakt er 116 117, uansett hvor du er i landet. Akutt hjelp er gratis.

Helsestasjon

Helsestasjon er et gratis kommunalt tilbud. Man trenger ikke henvisning. Det finnes både helsestasjoner for barn og foreldre, og helsestasjoner for ungdom (12- 24 år). Ved helsestasjon kan en teste seg for seksuelt overførbare sykdommer eller graviditet, få gynekologisk undersøkelse, prevensjonsveiledning, rådgivning rundt psykiske vansker eller problemer i livet m.m. På noen helsestasjoner jobber det også psykologer, i tillegg til helsesykepleier og lege. Her er en oversikt over helsestasjon for ungdom i Oslo.

Avtalespesialist

Avtalespesialister er psykologspesialister eller psykiatere som jobber for seg selv, men som har en avtale med det offentlige slik at pasienten betaler egenandel inntil en har nådd frikortsgrensen (akkurat som på DPS). Avtalespesialistene jobber innen flere fagområder, og har forskjellige spesialkompetanser, men det er vanlig at man tenker på dette som et alternativ om man har behov for litt mer langvarig terapi.

Her trenger man henvisning; det vanlige er at fastlege bistår med dette (alle psykologer og leger har henvisningsrett). Her finner du informasjon om alle avtalespesialister i området, og en hjelptelefon der de kan gi råd og veiledning om hvem som har kapasitet og som kan passe for dine behov.