Studieåret 2020/2021 har det kommet to nye tilleggslån, det ene for deg som er student og har barn, det andre for deg over 30.

Tilleggslån for foreldre.

Du som er student med barn, kan søke et tilleggslån på inntil 50 000 kroner i året. Lånet er begrenset til 100 000 kroner til sammen for de årene du studerer.

Tilleggslån til studenter over 30

Det andre tilleggslånet gjelder for studenter over 30 år. Er du student over 30, kan du låne inntil 100 000 kroner i året i tillegg til vanlig lån og stipend. Lånet er begrenset til inntil 200 000 til sammen over de årene du tar utdannelse.

Det er verdt å merke seg er at du ikke kan kombinere disse to tilleggslånene.

Foreldrestipend til flere

En annen ny regel dette studieåret er at studenter som får barn i tiden like etter at de har avsluttet en grad, kan ha rett til foreldrestipend. Dette gjelder de som får barn innen sju måneder etter å ha fullført en grad i høyere utdanning eller fagskole.

Les mer om endringer i Lånekassens regler for studieåret 2020/21