?

Når har en krav på å få vite om valgt eksamensform

Kvinne 24 . 23 September 2021
Spørsmål

Hei, vi skal ha eksamen 4. eller 5. november, og har enda ikke fått vite hvilken form eksamen skal være, dvs. hjemmeeksamen eller skoleeksamen. Når har vi krav på å få vite dette? Og hvor sent er det lovlig for skolen å evt. gjøre endringer på eksamensformen?

Kvinne (24)
Fagperson svarer
Hei

Jeg skjønner godt at du har behov for å vite hvilken eksamensform du skal ha, og en visshet om at denne ikke kan endres rett før eksamen. Jeg har gjort noen undersøkelser om temaet. 

Jmf Lov om universiteter og høyskoler (uhl) §3-9 delegeres myndighet til å avgjøre eksamensform til styret ved den enkelte utdanningsinstitusjon. For utdanninger med nasjonale rammeplaner fastsatt etter § 3-2 annet ledd må forskriften ta utgangspunkt i de eventuelle generelle bestemmelser om eksamen og sensur som gis i rammeplanen. 

Ut i fra UiOs retningslinjer skal undervisere offentliggjøre eksamensform i god tid for studenter, men hva som regnes som god tid er ikke spesifisert. Siden jeg ikke vet hvilket studiested du er på så lenker jeg bare til UiO slik at du kan se dette som et eksempel.

Lov om universitet- og høyskoler § 3-9 sier at studenters kunnskaper og ferdigheter skal prøves på en faglig betryggende måte. Av denne grunn trenger studenter å vite eksamensformen i tilstrekkelig tid i forveien, slik at de kan forberede seg på best mulig måte. 

Tilretteleggingsplikten i nevnte uhl § 4-3 (5) sikrer at studenter med særskilte behov får den tilrettelegging de har krav på, da bør eksamensform avklares i god tid i forveien, slik at studenter kan søke om egnet tilrettelegging.

 

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med studentombudet  på ditt studiested dersom ikke du får informasjon om hvilken type eksamen du skal ha snarlig.

Vennlig hilsen

Sosionomen, SiO Helse

Finner du ikke det du leter etter?