Vi gir studenter råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Det er uforpliktende å ta kontakt, og vi har taushetsplikt. Hvis du trenger juridisk rådgivning til andre saker enn studiesituasjonen, tilbyr Jussbuss og JURK gratis veiledning og oppfølging.

Vår oppgave er å sikre at studenters rettigheter ivaretas. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og vi søker å løse saker på lavest mulig nivå.

Studentombudet hjelper deg med å forstå regelverket, og gir deg innsikt i dine rettigheter og plikter som student ved ditt studiested. Kanskje du har møtt på utfordringer knyttet til sensur og gjennomføring av eksamen, tilrettelegging, fravær, permisjon, studieprogresjon, praksis, antall eksamensforsøk, m.m. Vi kan også gi råd og veiledning i saker om fusk, skikkethetsvurdering, utvisning, ol. Vi kan også veilede deg hvis du vurderer å melde fra om kritikkverdige forhold ved læringsmiljøet.

Om ønskelig kan vi kan delta som nøytral part i møte mellom deg som student og din utdanningsinstitusjon. Vi kan også gi tilbakemelding på utkast til søknad eller klage.

Dersom du er usikker på om Studentombudet kan bistå, så ta uansett kontakt. Om ikke vi kan bistå, så hjelper vi deg å finne veien videre.