?

Er det mulig å nekte ny sensur ettersom fristen har utløpt med lang tid?

Mann 23 . 20 September 2021
Spørsmål

Hei. Lurer litt på hvilke rettigheter jeg har som student når det kommer til klage på sensur? Jeg og en annen valgte å klage på karakter på bachelor og sendte inn klage på denne helt i starten av juli. Dette var 2 uker etter vi mottok karakter. Så vidt jeg har skjønt det skal det maksimalt gå 6 uker fra karakter er mottatt til man har fått begrunnelse og ny klagesensur. Vi mottok ikke ny karakter før nå først, altså 3 måneder etter mottatt karakter. Har vi noe rett på dette? Eller er det slik at ny klagesensur blir stående uansett hva eller har vi noe rettigheter når det kommer til dette, er det mulig å nekte ny sensur ettersom fristen har utløpt med LANG tid? Ut fra begrunnelsen skulle det ikke vært mulig å mottatt en dårligere karakter enn hva vi hadde, men det gjorde vi. Håper på positivt svar:)

Mann (23)
Fagperson svarer
Hei

 

Jeg rådførte meg med studentombudet ved UiO angående ditt spørsmål.

I følge Lov om Universitet og høgskoler (§ 5-3 (7)) kan ikke den nye klagesensur påklages. Her står det at "Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragrafen kan ikke påklages."

Eneste mulighet for deg vil være å klage på formelle feil i samme lov § 5-2). For at det skal foreligge formelle feil, så må studiestedet ha begått feil som kan ha hatt "betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne". I så fall skal sensurvedtaket oppheves. Så spørsmålet blir da om den lange saksbehandlingstiden kan ha hatt betydning for bedømmelsen av oppgaven. Det er jo svært uheldig at studiestedet har brukt så lang tid. I utgangspunktet skal studiestedet behandle en klage på karakteren innen en måned, og hvis ikke sende et foreløpig svar som forklarer hvorfor klagen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes, se forvaltningsloven § 11 a.

Et annen punkt som studentombudet nevner er § 5-3 (6) i lov om universiteter og høgskoler som sier at "Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes."

Håper dette var oppklarende ovenfor hvilke rettigheter du har, og hva du kan prøve å gå videre med. Mitt råd til deg (og din venn) er å kontakt studentombudet for å få hjelp til å se på saken (hvis ditt studiested har et slik knyttet til seg). Hilsen sosionomen, SiO Helse.

Finner du ikke det du leter etter?