?

Utreder SiO Psykisk Helse for psykiske plager?

Kvinne 28 . 15 April 2020
Spørsmål

Hei, jeg ønsker utredning ved psykiske plager - er det noe SiO psykisk helse gjør? I så fall, hvordan går jeg frem? Eller må jeg be om henvisning av fastlegen min?

Kvinne (28)
Fagperson svarer
Hei!

SiO Psykisk Helse har et lavterskeltilbud med begrenset tid og anledning til å gjøre utredninger av psykiske plager. Dersom du tar kontakt med SiO Helse for noen å snakke med, vil du få tilbud om en kort samtale for inntaksvurdering der det gjøres en skjønnsmessig vurdering av passende tilbud for deg - om det er aktuelt med noen av tilbudene våre eller om det er mer aktuelt at du søker hjelp et annet sted, i mange tilfeller gjennom henvisning fra fastlegen din.

Det er dessverre ikke så lett å finne ut av hvilke tilbud som finnes rundt psykisk helse og hvordan gå frem for å benytte dem, men fastlegen er vanligvis en nyttig ressurs og som student er SiO Helse et godt utgangspunkt. 

Ved behandlingsforløp hos psykolog eller psykiater hos SiO Helse, utføres det iblant noen form for strukturert utredning, men sjelden utredning som krever spesialisert kompetanse eller omfattende utredningsverktøy. Det er vanligvis spesialisthelsetjenesten som utfører slikt, enten ved DPS, hos en avtalespesialist med relevant kompetanse eller ved et passende kompetansesenter. Dersom det i et behandlingsforløp ved SiO Helse vurderes behov for utredning utover det vi kan tilby her, vil behandler kunne hjelpe deg med henvisning. I de fleste tilfeller er det imidlertid fastlege som er nøkkelperson for tilbud innen spesialisthelsetjenesten og derfor den en bør kontakte for henvisning til spesialisert utredning.

Det kom ikke frem av spørsmålet ditt om det var noe konkret du ønsket utredning for, så det er vanskelig å gi et mer konkret svar. Jeg kan generelt si at f.eks. utredninger for oppmerksomhetsforstyrrelser (inkl. ADHD), autismespekterforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, bipolare lidelser og andre alvorlige eller omfattende psykiske lidelser bør gjennomføres innen spesialisthelsetjenesten. Dersom du vet at det er utredning rundt noe av det nevnte du ønsker, bør du ta kontakt med fastlegen din. Dersom det ikke er så klart for deg at det er mer omfattende utredning du trenger, foreslår jeg at du tar kontakt med SiO Helse for en vurderingssamtale her.

 

Lykke til!

Vennlig hilsen

Psykologen, SiO Helse

 

Finner du ikke det du leter etter?