?

Sosial angst - kan tilrettelegging være aktuelt?

Annet 36 . 26 November 2021
Spørsmål

Hei, henvender meg til dere ut fra at jeg har utfordringer med sosial angst og i tillegg studie-opplegget . Har vansker å forholde meg til mennesker jeg ikke kjent med, som påvirker samarbeidet ved gruppeoppgaver. Studien jeg har valg skaper kognitive utfordringer for meg, i at jeg tenker på en annen måte en det forventes å svare på oppgavene og eksamen. Kan tilrettelegging være aktuelt ?

Annet (36)
Fagperson svarer
Hei

Jeg synes at det er veldig relevant for deg å kontakte en veileder eller lærer på lærestedet om muligheter for tilrettelegging. Tenk i forkant over hva konkret av tilrettelegging som vil vært til hjelp for deg. F.eks mer skjerming i undervisningen eller gruppearbeidet? 

Se på denne informasjon om tilrettelegging i studiehverdagen fra UIO. De andre lærestedene vil ha mye av det samme tilbudet. Skal du søke om tilrettelegging, så må behovet dokumenteres av din lege. 

Jeg vet ikke helt om jeg forsto akkurat hva du mener med de kognitive utfordringer du nevner. Men det kan kanskje være til hjelp å få veiledning på oppgaveskrivingen og skriveprosessen? Noen læresteder har studieverksted som her på OsloMet, som studenter kan bruke. Så her vil jeg anbefale deg å sjekke tilbudet ved ditt lærested.

Hilsen sosionomen, SiO Helse.

Finner du ikke det du leter etter?