?

Kan jeg få gratis psykisk helse-tilbud i SiO?

Annet 20 . 15 Oktober 2021
Spørsmål

Så avisene sier at den mye regjeringen sier studentsamskipnadene osv og studenter skal få gratis psykisk helse og for alle og det som er nå er for svakt. Betyr det da at jeg bare kan melde meg til sio og få behandling der uten å måtte henvises til dps og kun få noen få timer? Er det liksom klart fra nå?

Annet (20)
Fagperson svarer
Hei

Det du refererer til er løfter/intensjoner fra regjeringen. De er enda ikke gjennomført i praksis. 

I SiO fungerer psykisk helse-tilbudet per nå slik:

Du kan selv bestille tid til kort inntakssamtale. Du trenger ikke henvisning. 
Den første samtalen er gratis. Der finner man ut av om SiO er riktig type hjelp for deg. Dersom du starter i behandling hos oss koster det 100 kr/time de tre første timene, deretter er det gratis. 

SiO psykisk helse er et så kalt lavterskeltilbud, og vi tilbyr korttidseterapi (maks ca 10 timer) for lette til moderate psykiske plager. Har du psykiske plager som heller bør behandles i spesialisthelsetjenesten (DPS) så kan du få hjelp med henvisning fra oss, eller fra din fastlege

Vennlig hilsen fra psykologen, SiO Helse

Finner du ikke det du leter etter?