?

Jeg har fått jobb, men føler likevel at jeg har feilet

Kvinne 26 . 15 Mars 2022
Spørsmål

Jeg er nylig utdannet og fikk nettopp min første fulltidsstilling(1-årig vikariat). Denne jobben er ikke utdanningsrelevant og det er en av grunnenen til at jeg ikke helt klarer å glede meg over dette. På mange måter er jeg lettet: jeg får en god inntekt, jeg kan begynne å spare og planlegge mye mer, jeg bedre muligheter til å sosialisere og jeg får jobberfaring. Men jeg søkte stillingen kun fordi jeg trengte en jobb, det er greie arbeidsoppgaver og har bekjente som jobber der. Men nå som jeg ble tilbudt jobben føler jeg på usikkerhet, stress og at det er litt flaut. jeg tok jo tross alt en mastergrad for å kunne jobbe med noe knytte til det fagområdet jeg utdannet meg innenfor. Og siden jobben ikke er relevant føler jeg litt at jeg har «feilet» i mangel på et bedre ord. Jeg burde jo være glad, men jeg gruer meg til tider meg og føler jeg ikke burde føle dette. Hvordan kan jeg få det bedre med situasjonen? Føler det er så mye positivt med jobben, men mye negative følelse oppstår

Kvinne (26)
Fagperson svarer
Hei

For å få det bedre med denne situasjonen, tror jeg det kan være en god ide å holde fast på hva de viktigste kriteriene dine er og vektlegge disse. Du oppgir noen kriterier som synes viktige for deg: Inntekt, erfaring, sosialt liv og en posisjon til å spare og planlegge livet videre. Ville du byttet bort noen av disse kriteriene til fordel for at jobben var faglig relevant? 

Svaret på dette er sannsynligvis at jobben i tillegg kunne vært faglig relevant, noe jeg selvsagt har forståelse for. Men når situasjonen er som den er, vil jeg råde deg til å beholde jobben og vektlegge de viktigste kriteriene. Selv om du har tatt mastergrad innenfor ett fagområde, er du ikke forpliktet til å jobbe med dette. Det kan også ta litt tid før du får en jobb som du opplever som faglig relevant. Er det mulig se på jobben som en trygg base, og ut i fra dette ta deg god tid til å undersøke om det utlyses andre stillinger som er mer faglig relevant? Da har du råd til å takke nei til stillinger du ikke ønsker og du er i en bedre posisjon til å gripe de mulighetene som virker interessante.  

Siden du ikke lenger er student (og ikke kan benytte for eksempel Karrieresenteret), vil jeg jeg tipse om at du likevel kan få karriereveiledning, helt gratis. 

Lykke til. 

Vennlig hilsen

Sosionomen, SiO Helse Rådgivning

Finner du ikke det du leter etter?