?

Hvorfor er jeg trist og frustrert så ofte, hvordan kan jeg håndtere dette?

Kvinne 26 . 13 August 2021
Spørsmål

Jeg har hatt ihvertfall 2 uker nå hvor jeg er ofte i veldig dårlig humør; jeg er lei meg og veldig irritabel veldig ofte. Jeg har kanskje 1 dag i mellom som er god og noen dager som er helt nøytrale,men jeg dårlig dager skjer nært annen hver dag.

Jeg vet ikke helt hvorfor det skjer så ofte. Jeg har nettopp fullført master og jobber deltid for å ta lappen og bor i hjembyen min med foreldrene min; dette var en midlertidig plan til jeg fikk jobb relevant til utdanningen min. Min teori, til hvorfor jeg kanskje føler det slikt, er at jeg synes det er litt mye å bo med foreldrene mine så lenge( bodd her siden slutten sv mai) Jeg har jo stort sett bare vært hjemme pga ferie og har hatt ellers mitt eget liv som student(og nylig med samboer). Ting går jo helt som planlagt, så hvorfor er jeg så trist og frustrert og lei meg så ofte? Jeg skjønner ingenting og vet ikke hvordan jeg kan håndtere dette

Kvinne (26)
Fagperson svarer
Hei

Følelser gir informasjon om din indre tilstand og dine reaksjoner på verden rundt deg, så det er lurt å reflektere over det som skjer med deg, slik du gjør. Ut i fra det du skriver, får jeg inntrykk av at du har en forståelse for hva det er som gjør at du føler som du gjør. Jeg tenker du er inne på noe viktig når du sier at det å flytte hjem til foreldrene dine kan være noe av forklaringen. Å gå fra et selvstendig liv til å flytte hjem, er en vanskelig overgang da en da må tilpasse seg andres rutiner og levesett. I tillegg til dette, er det å lete etter jobb og ta lappen hendelser i liver som skaper stress og uro. Noen ganger vil en kjenne på angst i jobbsøkingsfaser i livet, redsel for avvisning fra potensielle arbeidsgivere kan være tøff. Å ha fullført en master er en stor investering som en har behov for avkastning på både økonomisk, men også for å opprettholde god selvfølelse når det gjelder de valg en har tatt. 

Den situasjonen du står i nå, krever at du tåler de vanskelige følelsene som følger med. Selv om alt går etter planen, er det også mye som ennå ikke er avklart. Vi mennesker søker trygghet, og alt som er uforutsigbart kan skape uro, tristhet og engstelse. Samtidig kan vi kjenne på spenning og iver etter å utfordre oss og utforske noe nytt. Når en har vanskelige følelser, er det ikke så lett å fjerne følelsen, men du kan prøve å akseptere at følelsen er der og berolige deg så godt du kan. Det hjelper også å søke støtte hos noen du stoler på. Noen ganger kan en også finne aktiviteter en kan gjøre som flytter fokus over på noe annet. 

 

Lykke til! 

Vennlig hilsen

Sosionomen, SiO Helse

Finner du ikke det du leter etter?