Vi trenger alle god søvn, for å restituere kropp og hjerne. Ikke minst er en god døgnrytme viktig for følelsene våre. Hektiske morgener preget av for lite søvn eller dårlig tid fordi du har forsovet deg, gir stress som varer utover dagen. Grubling og kvernetanker i søvnløse nattetimer, gir bekymring og uro. Flere dager uten god søvn, gjør oss mindre motstandsdyktige mot livets små og store utfordringer.

Årsaker til søvnproblemer

Årsakene er sammensatte og ulike fra person til person, og ofte er det vanskelig å finne en klar grunn til at akkurat du sliter med søvn. Innsoving og oppvåking reguleres av hormoner i kroppen din, som påvirkes av ytre faktorer som lys og aktiviteter. For å komme til kjernen av dine søvn- og døgnrytmeproblemer, er det lurt å gå grundig til verks. Det handler om å kartlegge ditt eget søvnmønster, forstå hvordan søvnbehov skapes i kroppen og finne nye rutiner og strategier for å komme ut av et dårlig mønster.

LUR- sov bedre: En søvnapp spesielt for studenter

Et team av psykologer, rådgivere og studenter tilknyttet samskipnadene i Norge har utviklet appen Lur -sov bedre nettopp fordi det er et så mange som rapporterer om søvnproblemer blant studenter. Appen er altså laget spesielt til deg som er student. I appen får du blant annet:

  • Lære om hvordan vanene dine spiller inn på søvnen
  • Kunnskap om hvordan døgnrytmen påvirker søvnen vår
  • Mulighet til å teste dine søvnvaner og logge fremgang i appen
  • Teknikker for å stå opp i tide, ha mer energi på dagen og roe ned for å sovne lettere

Lur -sov bedre, er en av tre apper som er laget spesielt til deg som er student. Appen er gratis og lastes ned slik. De to andre appene heter Skjerpa - lær studieteknikk og fokus og Mot- slipp sosial uro og selvbevissthet