Blant unge voksne har ca 98% av menn og rundt 70% av kvinner noen gang brukt porno. Bruken har økt over tid, og spesielt blant kvinner. Man har også funnet at homofile og bifile kvinner brukte mer porno enn heterofile kvinner. De fleste har sett profesjonell pornofilm, men amatørfilm er også vanlig. Halvparten av alle kvinner har lest erotiske tekster. Gjennomsnittlig alder for når en først kom i kontakt med pornografi er ca 16 år for kvinner og 13 år for menn.

Er porno skadelig for den seksuelle selvfølelsen?

Det er lite som tyder på at porno har en negativ påvirkning på selvfølelse innen det seksuelle. Faktisk har en studie funnet at kvinner som bruker mer porno, har bedre seksuell selvfølelse, mindre angst knyttet til det seksuelle, mer lyst, og en mer utforskende holdning. Mer overraskende er at man også fant at kvinner som brukte pornografi i høyere grad syntes det var viktig å bruke kondom for å beskytte seg. Menn som brukte mer porno oppgav at de føler mer seksuell lyst, og at de er mer utforskende med tanke på seksualitet, men pornobruken hadde ingen sammenheng med selvfølelse, angst eller risiko-atferd.

Seksuelle erfaringer i virkeligheten, og hvorvidt man snakker med andre om sex og/eller pornografi, har betydelig større påvirkning på vårt bilde av oss selv og av sex enn det vi blir eksponert for i pornofilmer eller annet.

Når man spør mennesker om å selv beskrive hvordan de opplever effekten av å bruke pornografi, beskriver de fleste mest positive effekter, i form av inspirasjon og annet. En andel av kvinnene beskriver at de føler på usikkerhet, eller krav. Man har også sett en såkalt tredjepersons-effekt; dvs at mange tror at porno vil kunne være dårlig for andre, men ikke for en selv. Med andre ord har man tro på egen evne til å skille fiksjon fra virkelighet, men er ikke like sikker på om andre klarer det.

Når blir porno et problem?

Som vi nå har sett, så finnes det ingenting i pornobruk i seg selv som er farlig eller skadelig, men det finnes de som opplever eget bruk av porno som usunt eller problematisk. På samme måte som dataspill ikke er farlig i seg selv, så handler det om egen historie, eget liv, og at det rett og slett kan det bli for mye av det gode.

Porno for å flykte fra ubehag

Alt man gjør for å flykte fra noe ubehagelig eller stressende (indre uro, vanskelige tanker) kan bli et problem på sikt, fordi man ikke lærer seg å tåle ubehaget eller å finne andre måter å takle det på. Man kan si at det nok vil være sunnere å oppsøke porno når man har lyst, eller er nysgjerrig, heller enn for å døyve et ubehag. Om du kjenner deg igjen i dette, kan du undersøke hva slags følelser eller tanker det er du ønsker å fjerne, og hvorvidt du kan snakke med noen om dem, eller finne andre måter å møte dem på, som du er mer fornøyd med.

Trenger mer stimulans for å bli opphisset

Noen opplever å bli vant til sterke seksuelle bilder, og at det virker mindre spennende med tiden, og at man trenger nye eller mer «ekstreme» bilder eller videoer for å bli opphisset. Det trenger ikke å være et problem i seg selv, men om du opplever at det blir negativt for ditt seksualliv, kan du prøve å ta en pause fra pornografi.

Prioriterer bort annet i livet

Om du merker at du sier nei, eller prioriterer bort ting som egentlig kunne være godt for deg (f.eks å møte nye mennesker, gå på date) fordi det er lettere og tryggere å sitte hjemme og se på porno, så kan det bli et problem i form av at du holder deg selv tilbake fra erfaringer du kunne ha likt, og hatt glede av på sikt. Da kan det være en ide å sette noen regler for deg selv om hvordan du skal prioritere, eller kanskje en maks-grense for hvor ofte eller hvor mye du skal bruke porno.

Konflikt med egne verdier

Mange kan oppleve ubehag eller skam for at det man liker å se på i pornografi ikke samsvarer med egne verdier eller det man vil gjøre i virkeligheten. Da kan det være fint å vite at det er normalt, og bare fordi du blir opphisset av noe, eller fordi du har fantasier om spesifikke ting, så betyr det ikke at du vil gjøre dette, eller at det sier noe om hvem du er som person. Det er forskjell på fantasi og handling. Akkurat som mange liker å se på action-film uten å ville skyte noen.

Om du er bekymret for at du bidrar til at mennesker har det ille i produksjonen av pornografi, så kan du gjerne oppsøke «etisk produsert» pornografi, eller prøve erotiske tekster. Det finnes mye av dette om du bruker litt tid på å undersøke.