Ha det formelle på stell

Sett deg grundig inn i leiekontrakten før du skriver under, og avklar med de andre hvilket ansvar det innebærer for hver av dere. Dersom dere har felles kontrakt med utleier, er det lurt å ha en egen avtale dere imellom som regulerer forhold som husleie, depositum og oppsigelse.

En annen ting det er lurt å avklare med en gang, er hvilke utgifter dere skal dele på, og hvordan dere skal fordele ansvaret for å handle inn. En løsning kan være å ha en handleliste hengende på kjøleskapet og rullere på ansvaret for innkjøp. Det finnes også mange apper hvor dere kan lage en felles handleliste. I Vipps kan dere opprette en gruppe hvor dere legger inn utlegg, så regner appen ut oppgjøret for dere.

Gjør noe gøy sammen

Fellesskapet i et kollektiv handler heldigvis om mer enn å betale strømregninger og kjøpe dopapir. Flytter du inn med noen du ikke kjenner fra før? Ta initiativ til å gjøre noe sammen for å bli bedre kjent. Det er hyggeligere å bo sammen når man kjenner hverandre og kan samles om noen felles aktiviteter. Det kan for eksempel være å spise middag eller søndagsfrokost sammen, eller ha spill- og filmkvelder. Eller hva med å avtale en felles vaskedag hvor dere gjør noe gøy sammen etterpå?

Sett opp vaskeliste

Når man bor alene eller hjemme hos foreldrene, er det lett å la oppvasken stå til dagen etter – du kan jo ta den i morgen, eller kanskje mamma fikser det? Når man bor i kollektiv, blir den enes rot et problem for alle de andre. Å lage en vaskeliste er en absolutt nødvendighet når man bor i kollektiv. Del inn listen etter rom, og ruller på ansvaret for å gjøre rent i de ulike fellesområdene. Snakk sammen om hva som er godt renhold for dere, og hvordan dere vil ha det rundt dere. Å vaske over kjøkkenbenken etter bruk, tørke opp tannkremflekker på badet og ta med søpla på vei ut er rutiner som raskt blir en del av hverdagen, og utgjør en stor forskjell for de du bor med.

Snakk om grenser og forventninger

Ulike forventninger og grenser kan bli en kilde til irritasjon, og derfor er det viktig å snakke sammen på forhånd om hvordan man vil ha det i kollektivet. Er det greit å låne mat av hverandre uten å spørre, har kjærester lov til å overnatte, hvor ofte er det greit å ha vors? Kanskje har dere ulike festvaner, forskjellig behov for alenetid og ulik toleranse for bråk. Det kan være utfordrende å finne en løsning hvor alle blir fornøyde, og kanskje må dere møtes på midten. Det å bo i kollektiv handler også om å ta hensyn og tilpasse seg hverandre. Inviter de andre med på vors, men respekter at de kanskje heller vil være alene på rommet. Ting du absolutt ikke vil dele er det lurt å ha på ditt eget rom, bruk høretelefoner når du hører på musikk, og ikke stå en halvtime i dusjen om morgenen.

Si ifra

Ta opp problemer på en ordentlig måte før det utvikler seg til en konflikt. Kanskje er det ubehagelig å si ifra, men det er verre å gå og være irritert til begeret renner over. Snakk med hverandre, ikke om hverandre, og sørg for at alle blir hørt når det skal tas en beslutning som gjelder alle. Samtidig er det viktig å være rause med hverandre – alle kan ha en dårlig dag iblant eller være litt distré. Dessuten har man ulike bakgrunner, og forskjellige måter å tenke og gjøre ting på. Selv om det kan være utfordrende å bo i kollektiv, lærer du også mye om deg selv og andre, og det er en fin mulighet til å få venner og nettverk når du flytter til en ny by.