Hvis vi retter blikket mot vestlig filosofi, litteratur og religion, kan vi gang på gang se hvordan misunnelse historisk blir portrettert som noe truende og skadelig. Hvem vil identifisere seg med Snøhvit sin stemor som er så misunnelig på prinsessen at hun beordrer henne drept? Eller med Kain som slår sin bror Abel i hjel i Bibelens første testamente på grunn av samme følelse? Assosiasjonene vi har til misunnelse blir ikke bedre av at den har fått plass på listen over de syv dødssyndene fra middelalderens katolske teologi. Men fortjener den sitt dårlige rykte?

Funksjon og vrangsider

Å kjenne på misunnelse gjør oss ikke til dårlige mennesker. Liksom andre følelser, er misunnelse en del av vårt naturlige indre navigasjonssystem og kan gi oss viktig informasjon. Den kan si noe om hva vi trenger, ønsker og verdsetter – og motivere oss til å ta gode valg for oss selv. Men fordi den ofte anses som mindre sosialt akseptert, er det ikke uvanlig at vi forsøker å skjule den, og det er her følelsens vrangsider kommer inn. Å ville skjule følelsen kan medføre at vi distanserer oss fra det eller den som trigger misunnelse i oss, fordi vi er redde for å bli avslørt eller opplever følelsen som ubehagelig. Noen av oss blir på den andre siden overveldet av følelsen og utagerer den på måter som går ut over andre, for eksempel ved å baksnakke eller aktivt forsøke å rive ned det den andre har fått til. Det kan altså være lurt å se på hvordan vi agerer når vi kjenner på misunnelse.

Omskriving av egne behov og ønsker

Det er naturlig at vi vil bort fra ubehagelige følelser, men det er generelt ikke lurt å skyve dem unna. Hvis vi i stedet kan se på hva som ligger av informasjon i følelsen og hva vi kan hente ut av den, er vi på god vei. Kanskje sier den noe om hva som er viktig for oss i våre liv, hva vi ønsker for oss selv, bør streve etter og sikte mot? Den kan også gi informasjon om våre grenser, begrensninger og hva vi bør gi slipp på. Kanskje misunnelsen kan motivere og hjelpe oss å styre handlingene våre i ønsket retning? Med andre ord kan vi spørre oss om misunnelse gir oss positiv drivkraft i form av å skape motivasjon eller om den genererer negativ energi som gjør at vi distanserer oss eller utagerer på negative måter.