Oppdag negative kommunikasjonsmønstre

Alle parforhold opplever konflikter, og det trenger ikke å være hverken negativt eller positivt. Det som er viktig, er hvordan dere forholder dere til og håndterer konfliktene. Forskning viser at det er særlig fire destruktive konfliktmønstre som viser seg i parforhold;

• Opptrapping: En negativ spiral der dere er opptatt av å vinne diskusjonen, og krangelen trappes opp og eskalerer. Dette er noe som de fleste par kjenner seg igjen i fra tid til annen. Det er smart å forsøke stoppe opptrappingen før dere ender opp med å si fryktelige ting til hverandre som dere egentlig ikke mener.

• Nedvurdering: Å rakke ned på den andre gjennom fiendtlige utsagn, latterliggjøring eller ignorering, du ønsker å få den andre til å føle seg «dum». Det kan være fort gjort å si slemme ting når du er sinna og frustrert, men også her er det fornuftig å stoppe seg selv, før du sier noe du vil angre på.

• Negativ fortolkning: Å forstå hverandre i verste mening, og misforstå det kjæresten din sier. I perioder i livet hvor ting er vanskelig, som for eksempel nå med karantene og isolasjon, ser vi at det er ekstra lett for oss å misforstå og tolke hverandre negativt. For å forebygge dette er det lurt å sjekke med kjæresten din hva hen egentlig mener med det som sies, samt å forsikre deg om at det du selv sier ikke misforstås.

• Tilbaketrekking: Å stenge hverandre ute, å stenge av for kommunikasjon med den andre. For eksempel ved at kjæresten din går midt i en samtale, eller at du blir veldig opptatt av telefonen. Dette kan oppleves som veldig avvisende og frustrerende.

De fleste par vil trolig oppdage nye sider ved partneren nå, på godt og vondt. Det er viktig å være oppmerksom på faresignalene, slik at du kan stoppe opp og gjøre din del av jobben for å bedre forholdet. Spør deg selv: «Hva kan jeg bidra med for å komme kjæresten min i møte?». Det er lett å tenke at feilen ligger hos den andre, men løsningene kommer dersom begge begynner med seg selv. Hvis dere begge har en bevissthet rundt faresignalene, vil det bli enklere å legge merke til hva dere gjør neste gang dere krangler, og kanskje hjelpe dere til å stoppe opptrappingen av krangelen.

Avklar forventninger

For å kommunisere godt i hverdagen, er det også lurt å avklare hverandres forventninger. Hvilken døgnrytme vil dere ha? Når er det arbeidstid og fritid? Hvem lager mat? Når har vi «partid»? Hva trenger dere av ekstra støtte og trøst i denne situasjonen, og hvordan? Hvis forventningene og behovene er avklart, så slipper den andre å gjette. Vær klar og tydelig, og ikke tro at den andre kan oppfatte signal som ikke sies. Ingen er tankelesere!

 

Koronasituasjonen går over, og hverdagen normaliseres igjen. Vi vet bare ikke når. I mellomtiden kan dere prøve å gjøre hyggelige ting med og for hverandre.

• Vær RAUS i ord og handling

• Inviter kjæresten din på middag hjemme.

• Gå tur i sola

• Hold kontakten med venner og familie

• Se film, vær med på quiz, del informasjon og opplevelser med den andre.