Alle kan forbedre konsentrasjonsevnen

Din evne til å fokusere og konsentrere deg er ikke fastlåst. Hvor lenge du klarer å sitte med en oppgave er avhengig av flere ting, som din interesse for det du driver med, din motivasjon og din mestringstro. Studenter som sliter med å holde fokus, utvikler gjerne en lav mestringstro, som igjen gjør det vanskelig å motivere seg til en oppgave. Dersom du får trent opp din konsentrasjonsevne, ett lite skritt av gangen, kan troen og motivasjonen komme tilbake og studiehverdagen blir lettere å forholde seg til.

Alle har en studieteknikk, men er din den beste for deg?

Selv om du ikke har en bevisst studieteknikk, har du utviklet et mønster for hvordan du leser, skriver notater, planlegger tiden din og så videre. Å bli mer bevisst hvilke teknikker du bruker, og om de faktisk er effektive for deg, kan gi deg en gevinst på lengre sikt. Å endre studieteknikk og trene opp fokus, krever både kunnskap om tema og egeninnsats, og mange er usikre på hvor i hele tatt å begynne.

SKJERPA kan lære deg studieteknikk og fokus

Et team av psykologer, rådgivere og studenter tilknyttet samskipnadene i Norge har utviklet appen Skjerpa spesielt til studenter som ønsker å bedre sine studievaner, lære å holde på fokus eller å finne balanse mellom arbeid og fritid. I appen får du blant annet:

  • Kunnskap om prokrastinering, konsentrasjon og hjernen
  • Hjelp til å kartlegge og forbedre egne vaner
  • Teknikker for å bli mindre distrahert
  • Hjelp til å være snillere med deg selv når det ikke går som du hadde håpet
  • Hjelp til å skape balanse mellom studier og fritid

Skjerpa - lær studieteknikk og fokus er en av tre apper som er laget spesielt til deg som er student, med mål om å gi informasjon og støtte for å kunne skape endringer i din studiehverdag. Appen er gratis og lastes ned her. De to andre appene heter Lur -sov bedre og Mot- slipp sosial uro og selvbevissthet