Du er i så fall ikke den eneste. Ensomhet er ikke det samme som å være alene, ensomhet kan også være en følelse. Hvorfor dukker denne følelsen opp når du har venner rundt deg? Og hva betyr det?

Selv om det er vanlig å føle seg ensom i blant, er det noen råd som kan være viktige å følge for å unngå at ensomhetsfølelsen får deg til å trekke deg tilbake og isolere deg.

Bli klar over egne tanker

En følelse kommer gjerne som et resultat av en tanke, og tanker kan ofte være overdrevne eller feilaktige.

Et eksempel: Hvis du er ute blant venner og likevel kjenner deg ensom, begynner du kanskje å fundere over hvorfor du føler det sånn? De andre smiler og ler og ser ikke ut til å føle seg ensomme. Kanskje de har noe som du ikke har? Er det noe galt med deg? Kanskje tenker de også at du er annerledes? Er du egentlig invitert bare av gammel vane, eller fordi de synes synd på deg? Dette er eksempel på vanlige tanker som oppstår i et menneske, men det betyr ikke at tankene er sanne. Egentlig er det bare dine tolkninger, eller hypoteser på hvorfor du føler deg ensom. Fordi du ikke forstår det.

Våg å la andre komme nær deg

Kan det være at ensomheten du føler er et savn etter nærhet?

Er det sånn at du tenker at andre har en oppfatning av deg, som du føler ikke samsvarer helt med hvordan du ser på deg selv?

Er det ofte du som blir venneflokkens tålmodig lytter, den de andre åpner seg for og søker trøst hos?

Er det ofte du dropper å bry vennene dine med «dine greier» - de har jo så mange bekymringer selv?

Eller tenker du kanskje at det ikke er noen vits å dele dine problemer, de kan jo ikke løse det uansett?

Nærhet er selve grunnsteinen i et vennskapsforhold. Nærhet handler om å bli sett som du er, både styrke og sårbarhet. Og for å oppnå det må du la andre komme innenfor fasaden din. Å vise sårbarhet er å fortelle om noe som bekymrer deg, noe du er usikker på, noe du angrer på, noe som gjør deg sint eller trist. Ikke nødvendigvis for at andre skal hjelpe deg, men for at de skal komme nærmere deg. Nærmere hvordan du tenker og føler. Det er lettere for andre å forstå deg, dersom du viser følelser.

Hvis du holder din egen sårbarhet skjult, gjør du det mest sannsynlig for å beskytte deg selv. Kanskje du er redd for å bli avvist eller at andre skal bruke det mot deg senere, eller komme med et svar som sårer deg? Det kan ta tid og litt utprøving før du opplever det som noe trygt og nært.

Dersom du tør å åpne deg for en venn, er det også lettere for vennen din å vise frem sin sårbarhet for deg. Det blir også lettere for vennen din å vise deg at hun eller han bryr seg om deg.

Å bry seg om, innebærer av og til å måtte bry andre. Er ikke det litt fint?