Mest sannsynlig har vår dårlige samvittighet en sosial funksjon. Vi mennesker er avhengig av å tilhøre en sosial gruppe, og hvis vi bryter normer og regler i gruppa, er risikoen å bli vurdert negativt av andre, og i ytterste konsekvens utestengt. Dårlig samvittighet er den vonde følelsen som kommer hvis du for eksempel har sagt noe sårende eller gjort noe du angrer på ovenfor en venn.

En bra ting?

Dårlig samvittighet er egentlig en bra ting, den får deg til å tenke over egne handlinger og gir deg mulighet til å kompensere, eller rette opp. Kanskje får den deg til å ringe opp vennen din dagen etterpå for å unnskylde deg, eller forklare hvorfor du sa/handlet på måten du gjorde. Det blir som å spise når du er sulten, -du får mulighet til å reparere en relasjon. Hvis situasjonen er slik at du ikke har mulighet til å reparere, så kan samvittigheten din lære deg hvordan du kan gjøre ting annerledes neste gang.

Dårlig samvittighet over egen prestasjon

Mange studenter forteller om en nærmest kronisk dårlig samvittighet over at de ikke gjør nok. Leser nok, trener nok, er sosiale nok. Det kan bli en ond sirkel; den dårlige samvittigheten fører med seg et behov for å kompensere (jeg rakk ikke alt i dag, da må jeg jobbe enda mer i morgen) og det er aldri egentlig tid til å kompensere. Vi kan si at dårlig samvittighet er bra hvis den får deg til å studere etter en «slack» periode hvor du har utsatt alt med studiene. Den kan være bra hvis den motiverer deg til endelig å få finger’n ut og begynne å trene. Men er den bra dersom du har dårlig samvittighet til tross for at du leser så mye dagen tillot deg eller du allerede trener tre ganger i uka? En dårlig samvittighet som ikke lar seg reparere, kan lede til selvkritikk, stress og følelse av aldri være bra nok.

Samvittighet og negative tanker

Skyldfølelse og dårlig samvittighet henger sammen, og disse følelsene kan føre meg seg bekymring og grubling som tar mye energi, uten at du kommer noe nærmere et svar eller en løsning. Hvis du kjenner deg igjen i det, kan det kanskje hjelpe å reflektere over din egen dårlige samvittighet. Forsøk å få en oversikt over hvilke situasjoner den opptrer. Har den en funksjon i denne situasjonen? Ville du ha tenkt at andre burde ha dårlig samvittighet i denne situasjonen? Hvilke konsekvenser får den dårlige samvittigheten for deg? Hjelper det deg å gruble over dette? Er det noe du kan gjøre for å påvirke situasjonen?

Vi har alle forskjellig evne til å kjenne dårlig samvittighet, så noen ganger kan det hjelpe å forstå at du er en som lett får dårlig samvittighet, og at du av og til må fortelle den at den kan slappe av litt. Samvittighet er en fin egenskap, det betyr at du vil være en god person mot deg selv og andre, men som andre fortjener det, fortjener du også litt «slack» i blant; noen gode pauser, -med god samvittighet.