Du kjenner personen, bruk det!

Alle er forskjellige, og du som kjenner personen, vet nok best hvordan du kan få til en god samtale. Likevel er det gjerne slik at en person som sliter med rus ofte vil signalisere at dette er et ikke-tema, eller gi deg en følelse av at det er du som er for «prippen» eller at du overdriver. Da er det lett å spille med på de premissene, vi vil jo ikke skape dårlig stemning. Se om du kan finne en anledning hvor dere har en god samtale om noe annet. Kanskje går det an å si noe litt avslørende om deg først, slik at du signaliserer at relasjonen deres er av en slik karakter at den tåler «hemmeligheter» og at du stoler på vedkommende?

Ikke ta praten når vedkommende er ruset

Det er lett å gjøre nettopp det, for da er problemet fremme i dagen og du kjenner deg kanskje tryggest på at «her må jeg gjøre noe». Likeså kan det være vanskelig å ta opp problemet når personen er edru, for da vil vi ikke ødelegge det som faktisk er bra. Det beste er å ta samtalen når dere begge er edru og du vet at vedkommende vil huske samtalen, være klartenkt og ha mulighet til å ta temaet inn over seg.

Forbered deg på den andres reaksjon

Du bør være klar over at du kommer med et budskap som kan bli dårlig mottatt, og står i fare for å gjøre deg upopulær. At du viser bekymring over rusbruk, kan dog være første skritt i din venns erkjennelse om at rusbruken har gått for langt, eller første skritt i prosessen mot at de nærmeste pårørende får hjelp.

Ikke ha mål om å endre personen eller personens rusbruk

Du som venn eller pårørende skal ikke verken ha ansvaret for endringen eller rollen som «politi». Tenk gjennom hvilket mål du har med samtalen. Handler det om å uttrykke din bekymring? Handler det om å tilby hjelp? Det er lettere å få til en god samtale dersom det blir tydelig for den andre at du liker vedkommende som person og ikke vil endre på personen, men på noe du opplever som problematisk atferd. Et tips er å snakke konkret om personens handlinger, heller enn å snakke om personlighet og karakter. Ikke krev eller forvent innrømmelser eller at samtalen skal avsluttes med at vedkommende lover bot og bedring.

Ha jeg-budskap fremfor pekefinger

Uttalelser som begynner med «jeg» skaper mindre konflikt enn uttalelser som begynner med «du». For eksempel; jeg blir bekymret/lei meg/frustrert når jeg ser… heller enn du gjør meg bekymret/ frustrert / du ødelegger livet ditt / du har et problem. Andre kan ikke argumentere imot dine følelser, men havner lett i forsvar dersom de føler seg satt i bås. Unngå betegnelser som «narkoman», «alkoholiker» eller andre negative beskrivelser av personen. Still spørsmål fremfor å komme med dine konklusjoner. For eksempel; tenker du noen ganger at det blir for mye rus?

Du trenger ikke ha en løsning klar

Det viktigste er at du viser at du bryr deg om personen og er tilgjengelig for å snakke om problemet. Skulle personen du er bekymret for uttrykke at de er klar for å få hjelp, kan du tilby deg å være med og lete etter et egnet sted å begynne. Rusinfo.no har laget denne oversikten over hvordan få hjelp til å slutte.

Er du usikker på riktig fremgangsmåte, eller føler du trenger støtte i prosessen, har SiO Helse noen du kan snakke med.