Forskning viser at det er økende cannabisbruk blant dagens ungdom, samtidig som færre tror at det er skadelig å røyke hasj/marihuana. Hvilke helsepåkjenninger har de kjemiske komponentene i cannabis på den som bruker det? Og hva er egentlig forskjell på CBD oljer, hasj, marihuana og syntetiske cannabinoider? Unge i dag har tilgang på uendelige mengder informasjon på internett, fra kilder som ikke alltid er like pålitelige, og Helsedirektoratet har derfor, som fag- og myndighetsorgan, valgt å lansere et vitensenter for å formidle kvalitetssikret informasjon om cannabis. Nettstedet har fokus på å få frem nyansert og faktabasert kunnskap, og ikke «fryktbasert» informasjon. Vi i SiO Helse anbefaler derfor alle studenter, enten de røyker selv, har venner som røyker eller bare er nysgjerrige på hva forskningen sier om cannabis, å sjekke ut weedensenteret.no