Eit kjapt google-søk resulterer i drøssevis av lister om det å halde presentasjonar, men dei fleste handlar om korleis å halde ein god presentasjon med tanke på innhald, struktur og formidling. Dette er sjølvsagt viktig, men uansett kor god presentasjonen din er kan nervane øydelegge. Difor vil eg dele det eg brukar å tenkje på før eg skal halde ein presentasjon for at nervane ikkje skal ta overhand. Det er ikkje sikkert du finn nytte i alle tipsa, men les gjennom og prøv ut for å finne ut kva som kan vere hjelpsamt for deg.

>

Førebu deg godt

Øv på det du skal seie, men ikkje pugg det ord for ord. Det kan kjennest trygt å kunne manuset på rams, men du kjem til å gløyme noko. Og viss du berre har pugga alt kan det å gløyme eit ord gjere at du kjem heilt ut av det. For meg er det betre å ha stikkord som gjer at eg hugsar hovudbodskapen eg skal få fram. Når eg øver på presentasjonen finn eg ut av kva for nokre stikkord eg treng for å hugse det eg vil få med. I tillegg er det lettare å engasjere publikum når du fortel noko i staden for å ramse opp noko du har pugga.

Få opp pulsen og øv

Når du blir nervøs og stressa aukar pulsen din, og dette kan gjere deg enda meir stressa slik at du snakkar alt for fort eller gløymer alt du vil seie. Heldigvis kan du førebu deg på korleis det er. Gjer eit eller anna for å få opp pulsen - spring trapper, ta 10 burpees, spring på staden - og så øver du på presentasjonen din, høgt slik at det blir mest mogleg likt den faktiske situasjonen. På denne måten vil du vere vandt til at pulsen din er litt høgare enn vanleg når du skal framføre, og det vil ikkje påverke deg i så stor grad.

STUDENTSKRIBENT

Hei! Studenterspør redaksjonen har ansatt studenter til å produsere innhold på sidene våre. Denne artikkelen er derfor til deg som student, fra en student.