?

Legeforeningens aksjon ifm "blåreseptsaken"

Kvinne 25 . 27 Januar 2022
Spørsmål

Hei! Vil legene deres skrive ut medisiner på blå resept fremover eller vil de delta i Legeforeningens streik?

Kvinne (25)
Fagperson svarer
Hei

Nye regler fra 1.1.22 gjør at leger risikerer en personlig bot ved forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. HELFO må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på.

Legene ved SiO vil forsøke å ta hensyn både til pasientene og sin fagforenings aksjon i denne prinsipielt viktige saken. Det vil nok variere litt fra lege til lege og resept til resept om man får denne fornyet/forskrevet på blåresept eller om man blir bedt om å sende inn søknad selv.  

Vi beklager ulempen dette medfører pasientene som rammes, men det er viktig å presisere at alle skal få forsvarlig helsehjelp (man får resept/behandling) og at vi ikke vil omgjøre dyre medikamenter fra blå til hvit resept (da det kan hindre enkelte å få hentet ut livsviktige medikamenter av økonomiske årsaker). 

Vi håper det blir en rask løsning på saken som nå ligger hos helseministeren og Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Med vennlig hilsen

Fastlegen, SiO Helse

Finner du ikke det du leter etter?